Arbejdsretsadvokaten.dk

Diverse

 
 

Principiel dom om usaglig opsigelse. 

Det er en betingelse for at kunne få godtgørelse for usaglig opsigelse, at der er en regel at hægte kravet op på. Dette vil normalt sige, at enten skal lønmodtageren være omfattet af funktionærloven eller virksomheden skal have indgået overenskomst. Læs mere.
 

 

 

 

 

Kurser 

hos ArbejdsretsAdvokaten er kurser ”i øjenhøjde” indenfor Arbejdsret. Det er kurser for praktikeren, der i det daglige arbejder med arbejdsret og ansættelsesret på arbejdsgiver- eller lønmodtagerside.

 

Desværre er det alt for ofte sådan, at mangel på grundlæggende viden om arbejdsret betyder store omkostninger, såvel menneskeligt som økonomisk…


4 ugers hotline uden beregning

på alle generelle spørgsmål for kursister, der har afsluttet deres kurser hos Arbejdsretsadvokaten. Alle kender til, at mange spørgsmål først dukker op når tingene har lagt sig lidt.

 

Man kommer tilbage på sit arbejde, og pludselig ser man sine arbejdsopgaver i et nyt lys. For at sikre det fulde udbytte af kurserne… 

 


ArbejdsretsAdvokaten

er et advokatfirma drevet af Advokat Claus Kirstejn Jensen med speciale i arbejdsret, ansættelsesret, funktionærret, personalejura samt alle hertil beslægtede områder.
 
ArbejdsretsAdvokaten hviler på et princip om at gøre det svært tilgængelige juridiske stof forståeligt for sine klienter, således at de føler sig rustet til aktivt at tage del i de mange svære beslutninger, der kan være i en sag.